CONN3CT

2018
Conception: Exponanza

Production & installation d'une exposition itinérante pour   Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw & Koninklijke Bibliotheek van Nederland

Paulinerkriche - Göttingen // Meermanno - La Haye // Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Anverse

images © www.exponanza.be

 

 

Le décor réalisé

Atento bvba - Connect - Exponanza Atento bvba - Connect - Exponanza Atento bvba - Connect - Exponanza Atento bvba - Connect - Exponanza Atento bvba - Connect - Exponanza Atento bvba - Connect - Exponanza